Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 227.79 KB
Vilniaus Minties gimnazijos nuostatai 2020-12-19 16:50:27 6.42 MB
Elektroninio dienyno (Tamo) tvarkymo nuostatai 2020-12-19 16:50:27 39.28 KB
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:58:50 624.56 KB
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 227.79 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 484.55 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-12-01 16:32:49 207.92 KB
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 365.83 KB
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 131.9 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių skyrimo į klases tvarka 2021-05-04 14:27:47 683.82 KB
Priėmimo per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-03-13 09:08:55 263.36 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022 m. 209.7 KB
Tvarkos
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka 2022-03-23 21:53:54 13.71 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2022-03-23 21:54:12 183.3 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-25 20:11:05 148.49 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka 2021-05-04 14:07:44 383.94 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-05-22 10:11:47 15.35 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS 1,2 PROC. LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-05-19 12:42:43 136.41 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-23 20:20:54 236.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
Asmens duomenų apsauga
Darbuotojų asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 2021-01-25 10:31:40 271.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-25 10:31:27 488.5 KB
Prašymai
Ilgalaikio plano titulinis puslapis 2020-12-19 16:46:00 12.79 KB
Prašymas dėl ekskursijų su mokiniais 2021-12-03 10:10:33 37.5 KB
Prašymas dėl išvykos ne pamokų metu 2021-12-03 10:15:37 55.5 KB
Prašymas dėl išvykos pamokų metu 2021-12-03 10:16:18 55.5 KB
Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose 2021-12-03 10:19:23 35 KB
Prašymas dėl seminaro 2021-12-03 10:23:16 26.5 KB
Prašymas interesantui 2021-12-03 10:31:01 24.5 KB
Prašymas kasmetinių atostogų 2021-12-03 10:30:18 24 KB
Tarnybinis pranešimas 2021-12-03 10:25:04 25 KB
Klasės vadovo įspėjimas 42 KB
Prašymas dėl medicininės apžiūros 28 KB
Prašymas apmokėti už ūkines išlaidas 25 KB
Prašymas apmokėti kelionę už seminarą 24.5 KB
Prašymas mokiniui išvykti į užsienį 26 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Nuotolinis ugdymas
Vilniaus Minties gimnazijos nuotolinio mokymo (si) tvarkos aprašas 2020-12-19 17:58:17 1.71 MB
Vilniaus Minties gimnazijoje ugdymo proceso organizavimo karantino metu pakeitimai. 2020-12-19 17:58:18 298.67 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė-ataskaita-2020 2021-04-19 09:26:39 0.95 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus 2021-01-25 10:59:50 390.99 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-01-25 11:00:14 395.24 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 355.81 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl mokinių nemokamo maitinimo karantino, ekstremaliosios situacijos metu 15.49 KB
Valgiaraštis 5.92 MB
Mokinių maitinimo organizavimo sutartis 5.02 MB
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS (nemokamas maitinimas) 402.43 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 794.43 KB
VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 593 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-12-19 17:16:15 495.87 KB
Vilniaus Minties gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2020-12-19 17:16:15 430.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų dalijimo tvarka 136.27 KB
Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas 26.82 KB
Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-28 09:42:57 32.01 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. III KETV 2023-05-05 14:27:36 149.27 KB
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. I KETV. 128.64 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka 2022-03-23 21:53:54 13.71 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:59:55 624.56 KB
Individualaus ugdymo plano forma 2022-2023 mokslo metams 14.55 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI 2022-11-14 14:36:41 33.78 KB
Mokytojai, dirbantys gimnazijos I-IV klasėse 2022-2023 m.m. 116.5 KB
Mokytojai, dirbantys gimnazijos I-IV klasėse 2022-2023 m.m. 116.5 KB
2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 2022-11-14 14:37:02 210.37 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Specialus izoliacijos algoritmas ugdymo įstaigoms: kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu 2022-02-04 11:30:54 281.82 KB
Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmas 2021-12-07 18:21:47 17.76 KB
Informacija dėl medicininių kaukių dėvėjimo  5-12 kl. mokiniams nuo 2021 m. lapkričio 17 d.  2021-12-07 18:21:48 196.93 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti 2021-12-07 18:21:48 20.94 KB
Sutikimo testuotis atšaukimas 2021-12-07 18:21:48 26.5 KB
KARTU GYVENANČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS TAIKYMO ATMINTINĖ 196.64 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 2022-09-27 16:06:37 30.5 KB
Prašymas leisti vykti į kelionę 30.5 KB
Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2022-01-31 11:22:39 677.16 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJA LANKOMUMO TVARKA 184.08 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Praleistų pamokų pateisinimo lapas 2022-09-27 16:06:37 30.5 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-05-22 10:11:47 15.35 KB
Privalomai skaitytinų knygų sąrašas 13.61 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJA LANKOMUMO TVARKA 184.08 KB
Prašymas leisti vykti į kelionę 2022-09-27 16:07:00 30.5 KB
Mokytojai, dirbantys gimnazijos I-IV klasėse 2022-2023 m.m. 116.5 KB
PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-26) 2022-11-07 20:19:30 496.14 KB
2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS 2022-11-14 14:37:02 210.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
Abiturientams Atnaujinta Dydis
2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI 2022-11-14 14:36:41 33.78 KB
PRAŠYMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 143.88 KB
2023 M. VBE BAZINĖS MOKYKLOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 16.42 KB
VBE IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-28) 2022-11-07 20:18:18 549.6 KB
PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (atnaujintas 2022-10-26) 2022-11-07 20:19:30 496.14 KB
2023 m. valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų centrai 15.57 KB