Vidurinis ugdymas

Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka

 1. Vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokiniai, norintys pakeisti individualų ugdymo planą, privalo žodžiu informuoti apie pakeitimus klasės vadovą bei direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir išsiaiškinti, ar keitimai galimi (ar nepažeidžiami individualaus plano sudarymo reikalavimai, ar yra vietos laikinosiose grupėse, ar nesuyra jau sudarytos laikinosios grupės (grupėje turi būti ne mažiau kaip 7 mokiniai).
 2. Vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokiniai, norintys pakeisti individualų ugdymo planą (pakeisti dalyko kursą, atsisakyti individualaus plano dalyko arba modulio, pradėti mokytis naują dalyką arba modulį), privalo pateikti prašymą raštu direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
 3. Prašymai pakeisti individualų ugdymo planą, pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui pradėjus vidurinio ugdymo programą (t.y. III gimnazijos klasėje) iki rugsėjo 15 d. – patenkinami nedelsiant, jei nenusižengiama 1 punkte išdėstytiems reikalavimams.
 4. Prašymų pateikimo tvarka:
 • Prašymai, pateikti III gimnazijos klasės I pusmetį (nuo rugsėjo 15 d.), patenkinami nuo III gimnazijos klasės II pusmečio pradžios. Prašymai, pateikti III gimnazijos klasės II pusmetį, patenkinami nuo IV gimnazijos klasės I pusmečio pradžios. Prašymai, pateikti IV gimnazijos klasės I pusmetį, patenkinami nuo IV gimnazijos klasės II pusmečio pradžios.
 • Iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos likus vienai savaitei, prašymai nebepriimami.
 • IV gimnazijos klasės II pusmetį prašymų teikti nebegalima.
 • Prašymai patenkinami tik tuo atveju, jei nepažeidžiami 1 punkte išdėstyti reikalavimai.
 1. Prašyme turi būti mokytojų, kurių dėstomo dalyko kursas keičiamas arba kurių dėstomo dalyko ar modulio norima atsisakyti, ir klasės vadovo parašai.
 2. Įskaitų laikymo tvarka:
 • Pradėti mokytis naują dalyką (modulį) arba pereiti iš dalyko bendrojo kurso į išplėstinį galima tik gavus to dalyko (modulio) įskaitą už laikotarpį, kai to dalyko nebuvo mokomasi arba jo buvo mokomasi bendruoju kursu.
 • Išlaikius įskaitą, gautas pažymys pusmečio ar mokslo metų pabaigoje laikomas dalyko kurso pusmečio ar metiniu įvertinimu.
 • Jei mokinys, mokęsis dalyką išplėstiniu kursu, toliau jį mokysis bendruoju kursu ir jį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia.
 • Dalyko (modulio) įskaitą mokiniui organizuoja atitinkamo dalyko kurso (modulio) mokytojas. Įskaitą organizuojantis mokytojas su mokiniu aptaria, kokius programų skirtumus mokiniui reikia atsiskaityti, taip pat atsiskaitymo formą ir terminus. Mokytojo ir mokinio susitarimas įforminamas raštu, susitarimą pasirašo mokytojas ir mokinys.

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Individualaus ugdymo plano forma 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams 15.27 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2023-2024 mokslo metų ugdymo planas 826.54 KB

Atnaujinta: 2024-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.