Ugdymas karjerai
Vykdant integruotą ugdymo karjerai veiklą, birželio 12 dieną gimnazijos III klasių
Kovo 16 diena visi „Minties“ gimnazijos mokiniai dalyvavo ugdymo karjerai dienos veiklose....
Ugdymo karjerai dieną III-IV klasių gimnazistai lankėsi
Pirmų klasių mokiniai vyko į  VILNIUS TECH  universitete
Ugdymo karjerai dieną, II gimnazijos klasių mokiniai lankėsi Mykolo Romerio universitete