Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 227.79 KB
Vilniaus Minties gimnazijos nuostatai 2020-12-19 16:50:27 6.42 MB
Elektroninio dienyno (Tamo) tvarkymo nuostatai 2020-12-19 16:50:27 39.28 KB
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:58:50 624.56 KB
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 227.79 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 484.55 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2021-12-01 16:32:49 207.92 KB
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 365.83 KB
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 131.9 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių skyrimo į klases tvarka 2021-05-04 14:27:47 683.82 KB
Priėmimo per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-03-13 09:08:55 263.36 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022 m. 209.7 KB
Tvarkos
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (šiuo metu naujinama) 2023-09-19 11:27:56 183.3 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-25 20:11:05 148.49 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka 2021-05-04 14:07:44 383.94 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS 1,2 PROC. LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-05-19 12:42:43 136.41 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-23 20:20:54 236.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
Asmens duomenų apsauga
Darbuotojų asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 2021-01-25 10:31:40 271.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-25 10:31:27 488.5 KB
Prašymai
Ilgalaikio plano titulinis puslapis 2020-12-19 16:46:00 12.79 KB
Prašymas dėl ekskursijų su mokiniais 2021-12-03 10:10:33 37.5 KB
Prašymas dėl išvykos ne pamokų metu 2021-12-03 10:15:37 55.5 KB
Prašymas dėl išvykos pamokų metu 2021-12-03 10:16:18 55.5 KB
Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose 2021-12-03 10:19:23 35 KB
Prašymas dėl seminaro 2021-12-03 10:23:16 26.5 KB
Prašymas interesantui 2021-12-03 10:31:01 24.5 KB
Prašymas kasmetinių atostogų 2021-12-03 10:30:18 24 KB
Tarnybinis pranešimas 2021-12-03 10:25:04 25 KB
Klasės vadovo įspėjimas 42 KB
Prašymas dėl medicininės apžiūros 28 KB
Prašymas apmokėti už ūkines išlaidas 25 KB
Prašymas apmokėti kelionę už seminarą 24.5 KB

Atnaujinta: 2022-01-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 - 15.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki naujų mokslo metų liko:

Sveikinimai!