Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Elektroninio dienyno (Tamo) tvarkymo nuostatai 2020-12-19 16:50:27 39.28 KB
Ugdymasis šeimoje 2020-12-19 17:41:47 16.88 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-11-08 08:58:50 624.56 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-04 19:59:28 484.55 KB
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 365.83 KB
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 131.9 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos nuostatai 7.82 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių skyrimo į klases tvarka 2021-05-04 14:27:47 683.82 KB
Priėmimo per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-03-13 09:08:55 263.36 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022 m. 209.7 KB
Tvarkos
Vilniaus Minties gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-17 13:23:28 227.79 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasių) mokinių individualaus plano keitimo tvarka (galioja mokiniams besimokantiems pagal senas mokymosi programas) 2023-06-21 11:14:01 13.71 KB
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (šiuo metu naujinama) 2023-09-19 11:27:56 183.3 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-25 20:11:05 148.49 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023-10-16 16:27:27 207.92 KB
Klasių vadovų skyrimo tvarka 2021-05-04 14:07:44 383.94 KB
Mokinių aprangos taisyklės 2023-08-30 12:21:52 15.04 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS 1,2 PROC. LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-05-19 12:42:43 136.41 KB
VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-23 20:20:54 236.37 KB
Mokinių elgesio taisyklės 148.01 KB
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS 212.16 KB
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 194.97 KB
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI, NEPASIEKUSIAM PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGIO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS 610.27 KB
Asmens duomenų apsauga
Darbuotojų asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 2021-01-25 10:31:40 271.31 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-25 10:31:27 488.5 KB
Korupcijos prevencija
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2024-01-13 15:05:39 354.11 KB
Prašymai
Ilgalaikio plano titulinis puslapis 2020-12-19 16:46:00 12.79 KB
Prašymas dėl ekskursijų su mokiniais 2021-12-03 10:10:33 37.5 KB
Prašymas dėl išvykos ne pamokų metu 2021-12-03 10:15:37 55.5 KB
Prašymas dėl išvykos pamokų metu 2021-12-03 10:16:18 55.5 KB
Prašymas dėl dalyvavimo renginiuose 2021-12-03 10:19:23 35 KB
Prašymas dėl seminaro 2021-12-03 10:23:16 26.5 KB
Prašymas interesantui 2021-12-03 10:31:01 24.5 KB
Prašymas kasmetinių atostogų 2021-12-03 10:30:18 24 KB
Tarnybinis pranešimas 2021-12-03 10:25:04 25 KB
Klasės vadovo įspėjimas 42 KB
Prašymas dėl medicininės apžiūros 28 KB
Prašymas apmokėti už ūkines išlaidas 25 KB
Prašymas apmokėti kelionę už seminarą 24.5 KB

Atnaujinta: 2024-01-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.