Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje
1. Vida Morkūnienė Direktorė
2. Diana Paužienė Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
3. Virginija Spundzevičienė Dir. pav. ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė
4. Irena Kanišauskaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
5. Skaidrė Umbrasienė II kategorijos psichologė metodininkė
6. Jolita Stadalnikaitė Istorijos mokytoja
7. Aurelija Pretkelienė Logopedė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Galite kreiptis dėl lankomumo problemų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių pažeidimo, mokymosi sunkumų ir visais rūpimais pagalbos mokiniui klausimais.


Atnaujinta: 2024-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki naujų mokslo metų liko:

Sveikinimai!