Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 m.m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Vida Morkūnienė Direktorė Pirmininkė
2. Diana Paužienė Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Pirmininkės pavaduotoja
3. Irena Kanišauskaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Komisijos sekretorė
4. Skaidrė Umbrasienė II kategorijos psichologė Narė
5. Vilma Milienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Narė
6. Vaida Seliutienė Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Narė
7. Jolita Baltrūnaitė Istorijos mokytoja metodininkė Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Galite kreiptis dėl lankomumo problemų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių pažeidimo, mokymosi sunkumų ir visais rūpimais pagalbos mokiniui klausimais.


Atnaujinta: 2023-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.50
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki naujų mokslo metų liko:

Sveikinimai!