Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos
sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos
Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir
mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Skaidrė Umbrasienė Psichologė

Išsilavinimas -  socialinių mokslų magistras (psichologija)

33 kabinetas

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo  valandos:

Pirmadienis

9.00 – 14.00

Antradienis

10.00 – 16.00

Trečiadienis

9.00 – 16.00

Ketvirtadienis

9.00 - 14.00

Penktadienis

8.30 – 13.30

Kontaktai Telefonas 85 245 4802

El. paštas Rašyti

 

 

Psichologo darbo tikslas:

 • rūpintis mokinių psichologiniu saugumu mokykloje ir reikalingų psichologinių sąlygų sudarymu;
 • informuoti mokinius apie psichologinės pagalbos galimybes bei savalaikį kreipimąsi;
 • skatinti mokinius kurti harmoningus, tolerancija paremtus tarpusavio santykius, mokyti konstruktyviai spręsti sunkumus, stiprinti jų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą.

Psichologo veikla:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus  (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • remdamasis psichologiniais metodais, įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius; rengia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams, remdamasis tyrimų išvadomis;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų.

 

 

Atnaujinta: 2024-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.