Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

 

2023–2024 mokslo metai

Klasės gimnazijos I gimnazijos II gimnazijos III gimnazijos IV
Ugdymo proceso
pradžia
2023.09.01
Trimestrų/pusmečių trukmė

Trimestrai:

1-asis

2023.09.01-2023.12.01 (61 ugdymo diena)

2-asis

2023.12.04-2024.03.22

(63 ugdymo dienos)

3-asis

2024.03.25-2024.06.26

(61 ugdymo diena)

Pusmečiai:

1-asis

2023.09.01-2024.01.19

(86 ugdymo dienos)

2-asis

2024.01.22-2024.06.18

(94 ugdymo dienos)

Pusmečiai:

1-asis

2023.09.01-2024.01.19

(86 ugdymo dienos)

2-asis

2024.01.22-2024.06.04

(84 ugdymo dienos
Rudens atostogos 2023.10.30-2023.11.03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023.12.27-2024.01.05
Žiemos atostogos 2024.02.19-2024.02.23
Pavasario (Velykų) atostogos 2024.04.02-2024.04.05
Ugdymo proceso
pabaiga
2024.06.26 2024.06.18 2024.06.04
Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

180

170

Vasaros atostogos 2023.06.23-2023.08.31 2024.06.19-2024.08.31 2024.xx.xx*-2024.08.31

 

*IV gimnazijos klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

**Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

 

Mokinių dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti skiriamos ugdymo dienos:

 
Edukacinės dienos paskirtis Data
Mokslo metų pradžios šventė 2023.09.01 (penktadienis)
Edukacinių išvykų, ekskursijų diena. Solidarumo bėgimas 2023.09.29 (penktadienis)
Integruota menų, technologijų diena 2023.12.22 (penktadienis)
Ugdymo karjerai dienos (ekskursijos/ paskaitos) 2024.02.xx (data tikslinama)
Integruoto ugdymo diena 2024.03.08 (penktadienis)
Gimnazijos I-II klasių mokinių projektinių darbų pristatymas Nuo 2024.06.20 (ketvirtadienio) iki 2024.06.25 (antradienio)

Pastaba. Veiklos ar datos gali kisti dėl nenumatytų atvejų ar pakitusių prioritetų.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų datos (datos gali būti koreguojamos dėl nenumatytų atvejų): 

  Data
I klasių mokinių tėvų susirinkimas 2023.09.14 (ketvirtadienis)
III klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas) 2023.09.11 - 2023.09.15 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Bendras susirinkimas IV gimn. klasių mokinių tėvams (brandos egzaminų organizavimo ir kitais klausimais) 2023.10.18 (trečiadienis)
II klasių mokinių tėvų susirinkimai (organizuoja klasės vadovas) 2023.10.09 - 2022.10.13 (savaitės dieną pasirenka klasės vadovas)
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su dėstančiais mokytojais (I, II kl.) 2023.11.07  - 2023.11.08
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su dėstančiais mokytojais (III, IV kl.) 2023.12.13
Bendras susirinkimas II gimn. klasių mokinių tėvams (PUPP organizavimo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir karjeros planavimo klausimais) 2024.03.13 (trečiadienis)
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su dėstančiais mokytojais (I-IV kl.)

2024.04.24 – 2024.04.25

 

 

Atnaujinta: 2024-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.