Logopedas

Logopedinės pagalbos paskirtis - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.

Logopede gimnazijoje dirba

Aurelija Pretkelienė Logopedė

Darbo laikas

Grafikas kintantis (2 kartus per savaitę):

8:00-14.30 val.

8:00-15:00 val.

Kontaktai Telefonas +37068469030

El. paštas Rašyti

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • konsultuoti tėvus, mokytojus, pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • dalyvauti gimnazijos Vaikų gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauti su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba;

Logopedės veikla:

 • Sudaro individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedo teikiamos paslaugos gimnazijoje:

 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas;
 • sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves.

 

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.