Informacija dėl medicininių kaukių dėvėjimo 5-12 kl. mokiniams.

  • Paskelbė : Vilma Milienė
  • Paskelbta: 2021-11-18
  • Kategorija: Pranešimai

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. V-2582 Įsigalioja 2021-11-16

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

„1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).“

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fb96760463911ec992fe4cdfceb5666

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos