Biblioteka

Bibliotekos vizija – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymo vieta su modernia turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA

Bibliotekininkės  Zina Petkevičienė, Genovaitė Rusinovienė

PAGRINDINIAI MOKYKLOS BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Aktyvus dalyvavimas kintančiame mokymo/mokymosi procese.
 • Fondo komplektavimas pagal ugdymo programas.
 • Visapusiškas fondo atskleidimas vartotojams.
 • Nuolatinis bibliotekos teikiamų paslaugų plėtimas ir tobulinimas, laisvos prieigos prie informacijos užtikrinimas.

Nerandate reikiamos knygos ar reikalingos informacijos? Bibliotekos darbuotojos visada pasirengusios Jums padėti, parodyti, atsakyti į Jūsų klausimus.

Laukiame Jūsų nurodytu laiku:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis  ̶ penktadienis

7.45 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Švenčių išvakarėse darbo diena trukmė sutrumpinama viena valanda.

Paskutinę mėnesio darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami.

 

Į namus knygos išduodamos abonemente. Skaitykloje:

 • naudokitės informacinių leidinių fondu: kalbų žodynais (prancūzų, anglų, rusų), enciklopedijomis, žinynais ir kt.;
 • mokymosi tikslais naršykite internete, pasinaudokite elektoriniu dienynu ,,Tamo“, el. paštu, kopijuokite ir skenuokite dokumentus;
 • naudokitės elektroninių leidinių fondu „Vyturys“;
 • skaitykite žurnalus;
 • ruoškite namų darbus arba ramiai paskaitykite iš abonemento pasiimtą knygą;
 • kartu su klasės draugais renkite projektinius darbus, pristatymus;
 • gaukite reikiamą pagalbą;
 • tiesiog atsipūskite.

Elektroniniu paštu genovaite.rusinoviene@vilnius.eu arba zina.petkeviciene@vilnius.eu:

 • galite užsakyti reikalingą knygą iš anksto;
 • pratęsti leidinio grąžinimo laiką;
 • sužinoti, kurioje bibliotekoje rasti Jums reikalingą leidinį;
 • gauti informaciją, susijusią su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, fondais, kitais klausimais;
 • laiške nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kurioje mokotės.

Biblioteka komplektuoja, tvarko ir saugo dokumentų fondą, atitinkantį ugdymo programas, aptarnauja skaitytojus abonemente ir skaitykloje; rengia parodas, kaupia, sistemina lietuvių ir užsienio šalių grožinę, šakinę literatūrą, vadovėlius ir kitą mokomąją literatūrą, pedagogikos, psichologijos, literatūros teorijos, istorijos, kritikos ir informacijos leidinius, bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis.

Naujais leidiniais bibliotekos fondai pasipildo iš mokyklos lėšų. Tikimės, kad gimnazijos bibliotekos fondus praturtins knygos, padovanotos gimnazistų, jų tėvelių bei kitų dosnių žmonių. Dabar bibliotekoje yra apie 10000 grožinės, kitų mokslo šakų literatūros leidinių, virš 50000 egzempliorių vadovėlių. Grožinė literatūra sudėta abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę arba pagal leidinio antraštę. Informacijos leidiniai sustatyti pagal temas.

Skaitykloje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams paminėti, eksponuojami gimnazistų dailės darbai. Bibliotekoje yra informacinė paieškos sistema: abėcėlinis katalogas, periodinių leidinių kartoteka, garsinių regimųjų dokumentų kartoteka. Nuo 2008 metų bibliotekoje įdiegta informacinė programa MOBIS. Sistema MOBIS leis automatizuoti, kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: komplektavimą, katalogavimą, paiešką kataloge, bibliotekinį aptarnavimą, bibliotekos administravimą, statistiką ir apskaitą. Skaitytojai galės susirasti reikalingą knygą elektroniniame kataloge, bus greičiau ir efektyviau aptarnaujami.

 

Atnaujinta: 2024-03-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Iki naujų mokslo metų liko:

Sveikinimai!