Turinio auditas

30%
Audito nr. Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutralus

Sužiūrėti ar visa bendroji informacija teisinga, ar sukonfigintas laimatis, ar facebook pajungtas, ar baneriai sudėti, meta name pakeistas, mobile navigacija sudėta

Emblemos įstatymą pakoreguoti.

Vilma Milienė
43 Aktualu mokiniams Neutralus Vilma Milienė
44 Aktualu mokytojams Neutralus Vilma Milienė
45 Aktualu tėvams Rekomendacija

Paskutiniame žingsnyje pagalvokite ką čia koncentruotai sudėti tėvams.

Vilma Milienė
74 Nuorodos Neutralus

Sužiūrėti kokie logo keistėsi, kokios nuorodos neaktualios šiai mokyklai

Vilma Milienė
129 Kontaktai Neutralus

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vilma Milienė
Audito nr. Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Vadovui reikia CV surasti

Kitiems reikia pareiginiu aprašus prisekti

Visiems reikia sudėti darbo grafiką. Priėmimo stulpą trinti, jei nėra tokio laiko. 

Rekomendacija būtų pasidaryti vienos stilistikos nuotraukas

 

Vilma Milienė
4 Mokytojai ir klasių vadovai Neutralus

Viešoje informacija geriau būtų rašyti Vardas Pavardė, o ne Pavardė Vardas. Būtų gerai visur rašyti vienodai, t.y. Vardas Pavardė, o ne V. Pavardė.

Pirmos lentelės sąrašas mums reikalingas improtui į AUTORIAI, tai vis tiek reikės perrašyti.

Vilma Milienė
7 Klasių seniūnai Rekomendacija

Plikas sąrašas nieko nekomunikuoja. Reikėtų įdėti kažkokį funkcijų aprašą, gal jie yra įsikėlę kažkokius tikslus ar turi kuo pasigirti. Bendra nuotrauka, tik praturtintų šį puslapį.

Vilma Milienė
8 VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NARIAI Neutralus

Vėlgi tik lentelė, labai sausai. 

Vilma Milienė
11 Gimnazijos taryba Neutralus

Aš neskelbčiau keino tėvai, nes čia gali BDAR kliūti.  Mes taip dėtume: pavyzdys.

Vilma Milienė
12 Pasiekimai Neutralus

Čia paprastai būna pasiekimų lentelė.

Vilma Milienė
21 Psichologas Neutralus

Įžanginį žodį būtų gerai pasirašyti savo.

Vilma Milienė
22 Socialinis pedagogas Rekomendacija

Perrašyti savo įžanginį žodį. Nuotrauka

Vilma Milienė
28 Mokinių maitinimas Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikalingas aprašymas apie maitinimo organizavimą mokykloje. Kas gamina maistą, kokia tvarka, valgiaraščiai. Atsakingas asmuo.

Vilma Milienė
30 Patalpų nuoma Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikalingas aprašymas ir kontaktinis asmuo.

Vilma Milienė
32 1.2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Vilma Milienė
35 Ugdymo organizavimas Neutralus

Pamokų laikas galėtų būti tvarkingai padarytas HTML, be to jį reikai suvesti čia: pamokulaikas

Vilma Milienė
41 Projektinė veikla Neutralus

Turite kažkokių projektų pristatyti? Jei taip, tai juos dedame kaip subpuslapius.

Vilma Milienė
47 Nuostatai Neutralus

Pagal bendruosius reikalavimai, po šiuo punktu turi sutilpti visi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Ką radome, tą sudėjome. Valdoma per dokumentų banką, pačiame puslapyje nieko daryti nereikia.

Vilma Milienė
52 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Mūsų žiniomis čia turėtų būti paskutiniųjų metų ir einamųjų metų dokumentai

Vilma Milienė
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Skelbti reikia paskutinių metų vidurkį ir naujausio ketvirčio. Paprastai čia dedame lenetelę, o ne failą. Esamas failas senas.

Vilma Milienė
59 Ugdymas karjerai Neutralus

Viena iš paslaugų, reikalingas aprašymas ir kontaktinis asmuo.

Vilma Milienė
79 Apie gimnaziją Rekomendacija

2012 baigėsi istorija, tai reikėtų papildyti. Idealu būtų rasti nuotraukų, nes dabar taip labai sausa.

Vilma Milienė
163 Pagrindinis ugdymas Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikia aprašymo prie lentelės, bent įžanginio kokio sakinio. Ir kontaktinios asmens.

Vilma Milienė
165 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Jei yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, tai čia yra vieta apie jo egzistavimą paskelbti.

Vilma Milienė
166 Biblioteka Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikia aprašymo. Kontaktinio asmens kontaktų.

Vilma Milienė
167 Priėmimas Bendrieji reikalavimai

Čia pavyzdys

Vilma Milienė
86 Struktūros schema Rekomendacija

Neradome.

Vilma Milienė
104 Planavimo dokumentai Neutralus

Raštinė lai sužiūri kas čia turi būti :)

Vilma Milienė
107 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei jau yra 2020 metų atsakaita, reikia įdėti ją čia.

Vilma Milienė
114 Civilinė sauga Neutralus

Turėtumėt turėti kažką apie tai.

Vilma Milienė
115 Gimnazijos simboliai Neutralus

Reikalingos iliustracijos. Emblema, vėliava, gal dar kažką turite.

Vilma Milienė
123 Bendradarbiavimas Neutralus

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Vilma Milienė
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutralus

Turite tokį?

Vilma Milienė
132 Covid - 19 Bendrieji reikalavimai

Tokią info įdedame visiems, bet tikriausiai tai yra tik dalis. Papildykite.

Vilma Milienė
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti atsakingą asmenį. Tikriausiai pavaduotojas kažkuris.

Vilma Milienė
155 Specialistai Neutralus

Patikrinti ar tas darbo laikas. Kar tu su administracija padaryti vientisos stilistikos nuotraukas. Specialistams reikia prisegti pareiginius aprašus.

Vilma Milienė
160 About us Rekomendacija

Mokyklos, kurios turi ambicijų dalyvauti ES projektuose, privalėtų pasirašyti summary anglų kalba.

Vilma Milienė
161 Metodinė taryba Neutralus

Sąrašo neužtenka. Reikia daugiau. Kokia funkciją vykdo ši taryba.

Vilma Milienė
Audito nr. Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 Struktūra Neutralus Vilma Milienė
9 Komisijos ir darbo grupės Neutralus Vilma Milienė
18 Neformalusis švietimas Neutralus Vilma Milienė
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutralus Vilma Milienė
27 Paslaugos Neutralus Vilma Milienė
34 Ugdymas Neutralus Vilma Milienė
46 Korupcijos prevencija Neutralus Vilma Milienė
55 Viešieji pirkimai Neutralus Vilma Milienė
62 Gimnazija Neutralus Vilma Milienė
63 Filosofija, misija, vizija Neutralus Vilma Milienė
64 Gimnazijos himnas Neutralus Vilma Milienė
68 Tvarkaraščiai Neutralus Vilma Milienė
77 Versija neįgaliesiems Neutralus Vilma Milienė
78 Svetainės medis Neutralus Vilma Milienė
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutralus Vilma Milienė
83 Laisvos darbo vietos Neutralus Vilma Milienė
162 Savivalda Neutralus Vilma Milienė
164 Nuotolinis ugdymas Neutralus Vilma Milienė
169 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutralus Vilma Milienė
118 Vaiko gerovės komisija Neutralus Vilma Milienė
130 Slapukų politika Neutralus Vilma Milienė
156 Turinio auditas Neutralus Vilma Milienė
Audito nr. Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
170 Abiturientams Neutralus Vilma Milienė
172 2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI Neutralus Vilma Milienė
173 Tarptautinio projekto „Europos klimato iniciatyva: kartu už darnią mokyklą“ Neutralus Vilma Milienė
174 Įtraukusis ugdymas Neutralus Vilma Milienė
175 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Neutralus Vilma Milienė
177 Ugdymas karjerai Neutralus Vilma Milienė
179 Logopedas Neutralus Vilma Milienė
181 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
182 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
183 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
184 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
Audito nr. Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutralus

Sužiūrėti ar visa bendroji informacija teisinga, ar sukonfigintas laimatis, ar facebook pajungtas, ar baneriai sudėti, meta name pakeistas, mobile navigacija sudėta

Emblemos įstatymą pakoreguoti.

Vilma Milienė
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Vadovui reikia CV surasti

Kitiems reikia pareiginiu aprašus prisekti

Visiems reikia sudėti darbo grafiką. Priėmimo stulpą trinti, jei nėra tokio laiko. 

Rekomendacija būtų pasidaryti vienos stilistikos nuotraukas

 

Vilma Milienė
4 Mokytojai ir klasių vadovai Neutralus

Viešoje informacija geriau būtų rašyti Vardas Pavardė, o ne Pavardė Vardas. Būtų gerai visur rašyti vienodai, t.y. Vardas Pavardė, o ne V. Pavardė.

Pirmos lentelės sąrašas mums reikalingas improtui į AUTORIAI, tai vis tiek reikės perrašyti.

Vilma Milienė
6 Struktūra Neutralus Vilma Milienė
7 Klasių seniūnai Rekomendacija

Plikas sąrašas nieko nekomunikuoja. Reikėtų įdėti kažkokį funkcijų aprašą, gal jie yra įsikėlę kažkokius tikslus ar turi kuo pasigirti. Bendra nuotrauka, tik praturtintų šį puslapį.

Vilma Milienė
8 VILNIAUS „MINTIES“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NARIAI Neutralus

Vėlgi tik lentelė, labai sausai. 

Vilma Milienė
9 Komisijos ir darbo grupės Neutralus Vilma Milienė
11 Gimnazijos taryba Neutralus

Aš neskelbčiau keino tėvai, nes čia gali BDAR kliūti.  Mes taip dėtume: pavyzdys.

Vilma Milienė
12 Pasiekimai Neutralus

Čia paprastai būna pasiekimų lentelė.

Vilma Milienė
18 Neformalusis švietimas Neutralus Vilma Milienė
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutralus Vilma Milienė
21 Psichologas Neutralus

Įžanginį žodį būtų gerai pasirašyti savo.

Vilma Milienė
22 Socialinis pedagogas Rekomendacija

Perrašyti savo įžanginį žodį. Nuotrauka

Vilma Milienė
27 Paslaugos Neutralus Vilma Milienė
28 Mokinių maitinimas Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikalingas aprašymas apie maitinimo organizavimą mokykloje. Kas gamina maistą, kokia tvarka, valgiaraščiai. Atsakingas asmuo.

Vilma Milienė
30 Patalpų nuoma Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikalingas aprašymas ir kontaktinis asmuo.

Vilma Milienė
32 1.2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Vilma Milienė
34 Ugdymas Neutralus Vilma Milienė
35 Ugdymo organizavimas Neutralus

Pamokų laikas galėtų būti tvarkingai padarytas HTML, be to jį reikai suvesti čia: pamokulaikas

Vilma Milienė
41 Projektinė veikla Neutralus

Turite kažkokių projektų pristatyti? Jei taip, tai juos dedame kaip subpuslapius.

Vilma Milienė
43 Aktualu mokiniams Neutralus Vilma Milienė
44 Aktualu mokytojams Neutralus Vilma Milienė
45 Aktualu tėvams Rekomendacija

Paskutiniame žingsnyje pagalvokite ką čia koncentruotai sudėti tėvams.

Vilma Milienė
46 Korupcijos prevencija Neutralus Vilma Milienė
47 Nuostatai Neutralus

Pagal bendruosius reikalavimai, po šiuo punktu turi sutilpti visi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Ką radome, tą sudėjome. Valdoma per dokumentų banką, pačiame puslapyje nieko daryti nereikia.

Vilma Milienė
52 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Mūsų žiniomis čia turėtų būti paskutiniųjų metų ir einamųjų metų dokumentai

Vilma Milienė
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Skelbti reikia paskutinių metų vidurkį ir naujausio ketvirčio. Paprastai čia dedame lenetelę, o ne failą. Esamas failas senas.

Vilma Milienė
55 Viešieji pirkimai Neutralus Vilma Milienė
59 Ugdymas karjerai Neutralus

Viena iš paslaugų, reikalingas aprašymas ir kontaktinis asmuo.

Vilma Milienė
62 Gimnazija Neutralus Vilma Milienė
63 Filosofija, misija, vizija Neutralus Vilma Milienė
64 Gimnazijos himnas Neutralus Vilma Milienė
68 Tvarkaraščiai Neutralus Vilma Milienė
74 Nuorodos Neutralus

Sužiūrėti kokie logo keistėsi, kokios nuorodos neaktualios šiai mokyklai

Vilma Milienė
77 Versija neįgaliesiems Neutralus Vilma Milienė
78 Svetainės medis Neutralus Vilma Milienė
79 Apie gimnaziją Rekomendacija

2012 baigėsi istorija, tai reikėtų papildyti. Idealu būtų rasti nuotraukų, nes dabar taip labai sausa.

Vilma Milienė
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutralus Vilma Milienė
83 Laisvos darbo vietos Neutralus Vilma Milienė
129 Kontaktai Neutralus

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Vilma Milienė
162 Savivalda Neutralus Vilma Milienė
163 Pagrindinis ugdymas Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikia aprašymo prie lentelės, bent įžanginio kokio sakinio. Ir kontaktinios asmens.

Vilma Milienė
164 Nuotolinis ugdymas Neutralus Vilma Milienė
165 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Jei yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, tai čia yra vieta apie jo egzistavimą paskelbti.

Vilma Milienė
166 Biblioteka Neutralus

Viena iš paslaugų. Reikia aprašymo. Kontaktinio asmens kontaktų.

Vilma Milienė
167 Priėmimas Bendrieji reikalavimai

Čia pavyzdys

Vilma Milienė
169 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutralus Vilma Milienė
170 Abiturientams Neutralus Vilma Milienė
172 2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI Neutralus Vilma Milienė
173 Tarptautinio projekto „Europos klimato iniciatyva: kartu už darnią mokyklą“ Neutralus Vilma Milienė
174 Įtraukusis ugdymas Neutralus Vilma Milienė
175 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Neutralus Vilma Milienė
177 Ugdymas karjerai Neutralus Vilma Milienė
179 Logopedas Neutralus Vilma Milienė
181 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
182 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
183 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
184 Priėmimas Neutralus Vilma Milienė
86 Struktūros schema Rekomendacija

Neradome.

Vilma Milienė
104 Planavimo dokumentai Neutralus

Raštinė lai sužiūri kas čia turi būti :)

Vilma Milienė
107 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei jau yra 2020 metų atsakaita, reikia įdėti ją čia.

Vilma Milienė
114 Civilinė sauga Neutralus

Turėtumėt turėti kažką apie tai.

Vilma Milienė
115 Gimnazijos simboliai Neutralus

Reikalingos iliustracijos. Emblema, vėliava, gal dar kažką turite.

Vilma Milienė
118 Vaiko gerovės komisija Neutralus Vilma Milienė
123 Bendradarbiavimas Neutralus

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Vilma Milienė
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutralus

Turite tokį?

Vilma Milienė
130 Slapukų politika Neutralus Vilma Milienė
132 Covid - 19 Bendrieji reikalavimai

Tokią info įdedame visiems, bet tikriausiai tai yra tik dalis. Papildykite.

Vilma Milienė
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti atsakingą asmenį. Tikriausiai pavaduotojas kažkuris.

Vilma Milienė
155 Specialistai Neutralus

Patikrinti ar tas darbo laikas. Kar tu su administracija padaryti vientisos stilistikos nuotraukas. Specialistams reikia prisegti pareiginius aprašus.

Vilma Milienė
156 Turinio auditas Neutralus Vilma Milienė
160 About us Rekomendacija

Mokyklos, kurios turi ambicijų dalyvauti ES projektuose, privalėtų pasirašyti summary anglų kalba.

Vilma Milienė
161 Metodinė taryba Neutralus

Sąrašo neužtenka. Reikia daugiau. Kokia funkciją vykdo ši taryba.

Vilma Milienė